Sla navigatie over.
HU

KLEINE VERHALEN

 

Mijn Vader

Deze digitale vertelling is gemaakt door Heidi van den Hoogen.

De vertelling gaat over Heidi's vader, die ze op jonge leeftijd verloren heeft. Het is niet alleen een aangrijpend verhaal. De vertelling is ook schitterend van opbouw en vorm.

De vertelling is een goed voorbeeld voor situaties waarin studenten iets willen vertellen over wat voor hen belangrijk is, bijvoorbeeld in het kader van loopbaanontwikkeling. Sommige gebeurtenissen uit je leven zijn zo ingrijpend dat ze een levensthema kunnen vormen. Ze maken je tot wie je bent. Door van belangrijke gebeurtenissen een digitale vertelling te maken, leer je anders naar jezelf kijken en de dialoog over de vertelling opent mogelijkheden voor bewustwording en leren .

Deze vertelling bevat heel gewone foto's uit het familiealbum. Doordat ze met een scanner digitaal zijn gemaakt zijn de foto's hier en daar onscherp en soms wat donker. De muziekkeuze is heel doordacht en op een juist volumeniveau achter het verhaal geplaatst.

Open de vertelling in een nieuw venster (grootte: 7 MB, formaat: windows media).

Meer informatie over bestandsformaten.

 
Site Meter