Sla navigatie over.
HU

KLEINE VERHALEN

 

Kleine Verhalen


Welkom op de site Kleine verhalen.

Flarden van verhalen fladderen om je heen. Je vangt ze op, kaatst ze terug, je gooit ze weg of transformeert ze tot nieuwe vertellingen.

Mensen hebben de natuurlijke neiging belevenissen aaneen te rijgen tot verhalen, om zin en betekenis te geven aan ontmoetingen, gebeurtenissen en ervaringen. Woorden geven indrukken een gezicht en een verwerkingsvorm. Op deze manier ontstaan kleine verhalen die wortelen in persoonlijke levensgeschiedenissen. Voor professionals in sociale beroepen vormen verhalen bijzondere aanknopingspunten om hun cliënten te helpen ruimte te scheppen voor verandering en groei. In een verhaal kun je immers spelen met verwachtingen, scenario’s, rollen en decors.

Deze website hoort bij het boek Kleine verhalen – Narrativiteit met multimedia in sociale beroepen, geschreven door Kees J.M. van Haaster en uitgegeven door Coutinho in Bussum. De website ondersteunt studenten en professionals in sociale beroepen bij het werken met het boek en de narratieve benadering in studie en beroepspraktijk. De links leiden je verder naar voorbeelden van digitale vertellingen, hulpmiddelen voor het werken met digital storytelling, oefenmateriaal en handige websites voor narrativiteit en digital storytelling.

Veel succes en plezier bij het maken van je eigen digitale vertellingen!

Summary in English

Vote for this site "Social Work Search Engine"
 

 
Site Meter